CCS og vand

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

CCS og vand

 

 

Større vandforbrug

CCS medfører et meget større vandforbrug og vandforurening på grund af det ekstra energiforbrug og på grund af CO2-fangstprocesserne.

Energistyrelsen i USA, Department of Energy (DOE), har publiceret en rapport om problemet, Water Requirements for Existing and Emerging Thermoelectric Plant Technologies, hvis hovedkonklusion er gengivet herunder i tabelform.

[’Water consumption’ betyder vandforbrug, dvs. vand, der ikke vender tilbage til floden/søen/havet, hvorfra man har pumpet det. ’Cooling Duty’ står for oppumpet kølevand, som vender tilbage til floden/søen/havet.]

Vandforbruget stiger 50-90 %, mens kølevandsbehovet stiger 20-130 %.

 

World Economic Forum behandler forholdet mellem vand og energi i sin rapport Thirsty Energy: Water and Energy in the 21st Century (2009).

Om CCS skriver de, at CCS kan vise sig vanskelig at implementere i tørre egne. (Se uddrag herunder)

Dvs. meget store dele af lande som Kina, Indien, USA, Sydafrika, Spanien. Her er det allerede en problem i visse år med vandstand at holde atomkraftværker i drift, hvor de er afhængige af kølevand fra floder.

Ud over det ekstra vandforbrug forbundet med den ekstra energi, som CCS kræver (og hermed vandforurening i forbindelse med minedriften) og med selve fangstprocessen, så kan nedpumpning af CO2 i et oliefelt mhp. at indvinde mere olie eller i et område med Coal-Bed Methane (CBM) medføre betydelig vandforurening.

Opdateret september 2014