Interessenter

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Interessenter

 

 

Hvem står bag CCS?

Det korte svar er:

- producenter af fossile brændsler (kul, olie og gas),

- producenter af anlæg til opsamling, transport, injektion, lagring og overvågning,

- større energiselskaber over det meste af kloden,

- offentlige og private forskningsinstitutioner

- et netværk af NGO’er og NGO-hybrider, (dvs. organisationer, der udgiver sig for at være NGO’er, men som er halvvejs lobbyorganisationer for industriinteresser)

EU, IEA, OECD, IPCC, størstedelen af regeringerne i de rige lande og mange i de nye vækstøkonomier støtter derudover teknologiens udbredelse af forskellige grunde som f.eks. hensyn til forsyningssikkerhed og vækst. Dvs. troen på at CCS kan bidrage hertil.

CCS har i dag, hvor den endnu er langt fra at have fundet sin endelige form - teknologisk og økonomisk - ført til dannelse af en række interesse/lobbyorganisationer/netværk.

Det er bl.a.

CCSA - The Carbon Capture and Storage Association

ZEP - European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants

CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum)

Global CCS Institute Læs om Globale CCS Institute her

International Environmental Network on CCS

Medlemmer er Clean Air Task Force, Environmental Defense Fund, Green Alliance, Natural Resources Defense Council, The Bellona Foundation, The Climate Institute, The Pembina Institute, World Resources Institute, and Zero Emission Resource Organisation. Netværkets hjemmeside bliver blokeret af virusprogrammer. (Dec. 2013)

Tilsammen udgør de magtfulde interessenter bag CCS den til dato største lobbykraft bag en enkelt teknologi.

Corporate Europe Observatory (CEO) har gjort en stor indsats for at kortlægge - og afsløre - den åbne og den skjulte lobbyisme i EU.

Guide til lobbyisternes Bruxelles, bl.a. om Shells og Vattenfalls lobby for CCS i EU.

- http://corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/article/ccs.lobbying.pdf

- http://corporateeurope.org/pressreleases/2010/how-industry-won-eu-subsidies-ccs

- http://corporateeurope.org/news/eu-billions-keep-burning-fossil-fuels

· http://corporateeurope.org/blog/closing-words

· http://corporateeurope.org/climate-and-energy/2009/10/ccs-getting-it-right-copenhagen

· http://corporateeurope.org/sites/default/files/sites/default/files/files/article/ccs.lobbying.pdf

· http://corporateeurope.org/revolving-doors/2013/08/ccs-unsustainable-biomass-revolving-door-eu-climate-and-energy-policy

· http://corporateeurope.org/revolvingdoorwatch/cases/poppy-kalesi

Andre kilder:

· http://www.ipsnews.net/2009/12/environment-europeans-pay-companies-to-pollute-more/

· http://www.information.dk/217496

Opdateret september 2014