forundersoegelser

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter i forbindelse med forundersøgelser

 

 

Etablering af et CCS-lager kræver en række forundersøgelser med henblik på at afgøre om undergrunden er egnet til at lagre CO2. Sådanne undersøgelser kan indebære sprængninger, boringer og færdsel med tungt materiel, hvortil der vil være knyttet en række umiddelbare miljøeffekter som afgrødeskader, støj og luftemissioner.

Miljøeffekter fra

Opdateret august 2014