opfoerelse af CCS anlaeg

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter i forbindelse med opførelse af CCS-anlæg

 

 

CCS anlæg er meget store fysiske anlæg - ofte på størrelse med det kraftværk, som det skal rense CO2 fra.

 

CCS-anlægget der var planlagt i Mongstad i Norge ville f. eks. have krævet et areal på størrelse med 20 fodboldbaner.

 

Opførelse af CCS anlæg indebærer en række miljøpåvirkninger knyttet til

- produktion, forarbejdning og transport af jern, stål, aluminium, cement mm,

- udgravninger,

- opførelse af bygninger,

- fremstilling af maskineri,

- opsætning af maskineri.

 

Miljøeffekterne består i emissioner til luft, spildevand, støj og visuel degradering af biodiversiteten og den landskabelige æstetik mm. Sådanne virkninger er alle nødvendiggjort af CCS og skal således medregnes fuldt ud på CCS´ debetside i miljøregnskabet (ekstra miljøbelastning).

 

Energi- og råvareforbruget og de dertil knyttede miljøeffekter i anlægsfasen afhænger af CCS anlæggets kaliber. Billedet nedenfor af Vattenfalls 30-megawatt pilotanlæg i Schwarze Pumpe, Tyskland giver et indtryk af fysikken i et CCS anlæg. (Dette er baseret på oxyfuel teknologi.)

 

Miljøeffekter fra

Opdateret august 2014