NOAH rapport 2010

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

NOAHs rapport 2010

 

NOAH udarbejdede i 2010 en rapport, der forsøgte at vurdere, hvor store netto CO2-reduktioner CCS ville kunne bidrage med frem til 2050.

Vi tog udgangspunkt i IEA’s WEO/Blue Map Scenario, der havde en reduktionssti, som ville resultere i 50 % CO2-reduktioner i 2050 sammenlignet med 2005. Kilde: IEA CCS Roadmap (2009)

Det nye i NOAHs rapport var (og er), at den forsøger at vurdere, hvor store reduktioner i CO2-udledningerne, CCS kan medføre over tid og for alle de store punktkilder (kulkraftværker), som IEA's WEO/Blue Map Scenario antog ville blive udstyret med CCS.

Vi nøjedes altså ikke med at se på klimaeffektiviteten på et enkelt anlæg.

De vigtigste resultater i rapporten var disse:

- I et scenario hvor CO2-emissionerne halveres fra 2010 og til 2050 vil over 350 milliarder tons CO2 eller ca. 90 % af CO2-emissionerne fra kulfyrede værker blive udledt til atmosfæren.

- Nettolagringen vil kun være omkring 45 milliarder ton CO2 eller 10 % frem til 2050.

- I de første 20 år er der kun tale om 7 ud af 220milliarder tons CO2, der undgår at blive udledt til atmosfæren. Det er ca. 3 %.