Offentlig accept

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Den offentlige accept af CCS

 

 

Offentlighedens opmærksomhed og accept

 

"Nogle projekter, der omfatter lagring på land, mødes med stærk modstand fra offentligheden. Dette gælder navnlig for projekter i Polen og Tyskland. I Tyskland var manglen på accept hos offentligheden den primære årsag til den forsinkede gennemførelse af CCS-direktivet.

Det EEPR-støttede projekt overvandt modstanden i offentligheden efter en målrettet oplysningskampagne. Projekter med offshorelagring i Det Forenede Kongerige,Nederlandene og Italien er ligeledes blevet accepteret hos offentligheden.

I henhold til en nylig Eurobarometerundersøgelse er den europæiske befolkning ikke bevidst om CO2-opsamling og -lagring og teknologiens muligheder for at medvirke til at afbøde klimaændringer. Borgere, der har kendskab til teknologien, vil dog højst sandsynligt støtte den.

Det viser tydeligt, at der skal gøres mere for at introducere CO2-opsamling og -lagring i debatten om Europas og medlemsstaternes indsats for at bekæmpe klimaændringer, at mulige sundheds- og miljørisici (i forbindelse med udlækning af lagret CO2) skal undersøges nærmere, og at accept i offentligheden ikke kan forudsættes uden forudgående vurdering."

Fra Europa-Kommissionens meddelelse ”om fremtiden for CO2-opsamling og -lagring i Europa”

NOAH kommentar

Dette citat afspejler en relativt ny erkendelse blandt fortalerne for CCS.

I mange år blev CCS udviklet ’under radaren’ så at sige i forhold til en bredere offentlighed. Det skal også med, at mange miljøorganisationer også blev relativt sent opmærksomme på teknologien, så den kritiske stemme var meget svagt repræsenteret i de første mange år.

 

Industrien, de mange lobbyorganisationer og fx EU lavede undertiden undersøgelser, der bekræftede deres egne forestillinger om CCS.

Det har ikke været muligt at finde undersøgelser af offentlighedens holdning til CCS, som ikke havde som underliggende præmis, at det i sidste ende handler om at oplyse om CCS’ fortræffeligheder, at det er et nødvendigt og godt klimainstrument, at der ikke er risiko forbundet osv.

Dvs. at undersøgelserne ikke har været neutrale, i egentlig forstand videnskabelige, men bestillingsarbejder, der stiller spørgsmål, som giver de ønskede svar.

 

Det kommer derfor bag på CCS-lobbyen, at modstanden mod CCS pludselig springer op og er ganske stærk, som tilfældet var i Barendrecht, Holland, mange steder i Tyskland - ikke mindst i Slesvig - og her i landet i egnen omkring Brovst - Aabybro.

 

Lobbyens analyse er som regel, at det handler om, at de ikke har været gode nok til at kommunikere, at modstanden skyldes følelser, ikke fornuft osv.

Med andre ord det er - som sædvanlig - svært for dem, der har magten, at indse, at de måske kunne være galt afmarcheret.

Eksempler på undersøgelser:

 

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research

Professional and public acceptance for carbon capture and storage activities (2009)

Rapporten er finansieret af EU’s 6. rammeprogram for forskning og udvikling.

ACCSEPT

“Acceptance of CO2Capture and Storage, Economics, Policy and Technology” (2007)

Carbon Capture and Storage: how is it perceived in Europe?

ACCSEPT-projektet var finansieret af EU’s 6. rammeprogram for forskning og udvikling.

WRI - World Resources Institute

Guidelines for Community Engagement in Carbon Dioxide Capture, Transport, and Storage Projects 2010

Guidelines for Community Engagement in Carbon Dioxide Capture, Transport, and Storage Projects - Executive Summary

Case Study Experience from CCS Research and Demonstrations

Cases

# 1 Barendrecht, Holland;

# 2 Wallula, Washington, USA;

# 3 FutureGen, Illinois, USA;

# 4 CO2CRC Otway Project, Nirranda, Victoria, Australien

# 5 Jamestown Oxycoal Project, Jamestown, New York, USA

# 6 Carson Hydrogen Power (CHP) Project - Carson, Californien, USA

Opdateret september 2014